Đào tạo


KHÓA ĐÀO TẠO THU ÂM – MIX NHẠC KỸ THUẬT VIÊN PHÒNG THU ÂM

Sử dụng trên DAW : Studio one


Khóa Học Căn Bản: Dành cho bạn đam mê, học để tự thu âm cho mình
Giá: 10.000.000 VNĐ (Thời gian: 3 Tháng/ 1 tuần 3 buổi )

Đặc biệt ưu đãi chỉ duy nhất áp dụng Cho 05 học viên đăng ký đầu tiên: 6.800.000 VNĐ


Khóa Học Nâng Cao: Thu chuyên nghiệp cho học viên và mở Phòng Thu Âm riêng.
Giá: 20.000.000 VNĐ (Thời gian: 3 tháng – 6 tháng / 1 tuần 3 buổi )


Gói full tối đa 3 học viên 1 lớp : 22.000.000 / khóa thời hạn 6 tháng ( bao gồm căn bản và nâng cao )Gói full ( 1 kèm 1 ) : 30.000.000 / khóa thời hạn 6 tháng ( bao gồm căn bản và nâng cao )


KHÓA ĐÀO TẠO PHỐI NHẠC (PRODUCER)


Sử dụng trên DAW : Ableton , Studio one


Gói căn bản : 10.000.000 VNĐ / khóa 3 tháng


Gói nâng cao : 25.000.000 VNĐ / khóa 3 tháng


Gói full : 30.000.000 / khóa thời hạn 6 tháng ( bao gồm căn bản và nâng cao )


Gói full ( 1 kèm 1 ) : 35.000.000 VNĐ / khóa thời hạn 6 tháng ( bao gồm căn bản và nâng cao )


KHÓA ĐÀO TẠO NHẠC CỤ

Piano full đệm hát :

Giá : 6.000.000 VNĐ / Khoá 3 tháng / 1 tuần 2 buổi
Cam kết tự dệm hát được bài hát yêu thích

Dạy theo tháng ( dành cho học viên có thời gian lưu động ) : 2.500.000 / Tháng (1 tuần 2 buổi)

Piano dạy 1 kèm 1:

Căn bản: 500.000 VNĐ / Giờ
Nâng cao: 650.000 VNĐ / Giờ

Guitar đệm hát:

Khóa 3 tháng : 4.500.000 VNĐ / Khóa ( 1 tuần 2 buổi , 1 buổi 90 phút )

Khóa 1 tháng : 2.000.000 VNĐ ( 1 tuần 2 buổi , 1 buổi 90 phút )

Thanh nhạc (Luyện thanh):

Khóa 3 tháng: 8.000.000 VNĐ ( 1 tuần 2 buổi , 1 buổi 60 phút )

Khóa 1 tháng: 3.000.000 VNĐ ( 1 tuần 2 buổi , 1 buổi 90 phút )

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart